De derde regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen ligt inmiddels weer achter ons. Voor een deel
is het op- en afbouwen al routine geworden. Dit jaar is echter een voorzichtige start gemaakt met
het introduceren van geheel nieuwe elementen. Het is de bedoeling dat het evenement ook
aantrekkelijk wordt voor vogelliefhebbers die niet tot de groep van competitieve inzenders behoren.
Ook willen we meer voorlichting geven over onze liefhebberij. Vandaar dat er enkele vluchten
waren ingericht met vogels die niet aan de keuring deelnamen. Bordjes met informatie over deze
vogels gaven voorlichting over de leefwijze in de natuur en de avicultuur. Voor de categorie
insectenetende vogels werd voorlichting gegeven over het kweken van levend voer.
 
De aankleding van de show kreeg ook meer aandacht dan voorafgaande jaren. De entree werd
gemarkeerd door een vogelbeeld op een bloemenbed. Her en der waren takken met herfstbladeren
aangebracht. Dat kan allemaal nog veel beter, maar het begin is er.
 
Het aantal inzenders bedroeg 38, waarvan 2 jeugdleden. Er werden 287 vogels ingezonden. In deze
aantallen zien we een lichte teruggang in vergelijking met vorig jaar. De kwaliteit van de vogels was
doorsnee, geen uitschieters naar boven of naar beneden. De presentatie van vogels en kooien is ten
opzichte van vorige jaren wel aanmerkelijk verbeterd. Er waren geen klachten over vuile kooien, te
lange nagels, smerige pootjes en dergelijke. Dit jaar waren de parkietenkooien voor het grootste
deel dichtgeplakt met tape. Er konden dus ook geen ontsnappingen plaatsvinden.
 
Voorzitter Jan Kalk opende de tentoonstelling. Henk Stevens viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als
lid van de vogelvereniging Nieuwe Pekela. De voorzitter vertelde enkele sappige anekdotes uit zijn
verenigingsleven en ging in op zijn vele verdiensten als bestuurder. Henk ontving een oorkonde en
het bondsspeldje.
 
Het waren veel bezoekers tijdens de opening. De daarop volgende vrijdag gaf wat regelmatige
aanloop van publiek te zien. Zoals gebruikelijk werd het tegen de avond weer wat drukker. Het
bezoek van de schoolkinderen behoefde extra aandacht vanwege de uitgestalde insecten. Die kregen
minstens zoveel en misschien nog wel meer aandacht dan de vogels. De Dreischeerbokaal die de
kinderen mochten toekennen ging uiteraard weer naar de bontst gekleurde vogel. Deze keer een
mutatie bourkeparkiet.
 
Op vrijdag deden de cursisten die worden opgeleid tot surveillant hun laatste opdrachten. Die
bestonden uit een audit en een veterinaire inspectie. Allen hebben de cursus daarmee goed afgerond.
Dat betekent dat de deelnemende en ondersteunende verenigingen wanneer dat straks voorschrift
wordt, kunnen terug vallen op 6 gediplomeerde surveillanten.
 
Veel liefhebbers grepen op zaterdag de mogelijkheid aan vogels te verkopen. Zowel opkoper als
verkopers deden goede zaken. Deze nieuwe opkoopregeling voorziet duidelijk in een behoefte.
We kunnen terug zien op een zeer geslaagde derde show.